propere energie

17/12 2007

Kappen met Kolen

5

Uit de mailbox via de Eskimo’s is mij het volgende ter ore gekomen:

E.ON, de grootste private energieleverancier in Duitsland, heeft de Antwerpse haven uitgekozen voor de installatie een nieuwe, zogenaamde “zuinige”, steenkoolcentrale. Die zou een capaciteit hebben van 1.100 megawatt, welke wordt opgewekt middels het jaarlijks verbranden van 3000000 (drie miljoen) ton steenkool. Dat dit een serieuze toename betekent van de CO in de lucht in en rond Antwerpen, moet waarschijnlijk niet meer gezegd worden.

Dat dit ook een slag in het gezicht is van de gewone burger, staat ook al vast. Wagens moeten zo weinig mogelijk uitstoot voortbrengen, nieuwbouwwoningen moeten zo passief mogelijk gebouwd worden, en ga zo maar door. Bij warm weer mocht er dit jaar niet harder 90km/u op de Antwerpse Ring gereden worden, wegens “smog in de lucht”. Dit teneinde de CO-voetprint van de mensen zo laag mogelijk te houden, en zogenaamd om “het milieu te sparen en de globale opwarming te verminderen”. Maar andere kant wil men nog maar eens een steenkoolcentrale openen.

Indien Antwerpen en het milieu u toch ook nog een beetje aan het hart liggen dan kan je via een digitale krabbel je stem laten horen op: kappen met kolen … en schakel gerust heel uw gehele adresboek in om hetzelfde te doen, schreeuw het van de daken, tatoeëer het op uw lief haar voorhoofd, zet het in uwen nieuwjaarsbrief, … !