premie

25/2 2009

Vuil Geld!?

5

Vanmorgen op Radio 1 lieten ze een aantal straatinterviews horen van mensen in en rond Brussel die al dan niet recht hadden op de extra jobpremie deze maand van 250 €. U weet het of weet het niet, maar deze premie is geldig voor alle inwoners van Vlaamse gemeenten. Indien u daar woont, you got lucky! En de reacties waren positief, uiteraard als ze u zomaar 25 briefjes van 10 euro geven, zoudt ge voor minder een vreugde dansje doen.

Er wonen ook Walen in Vlaamstalige gemeenten, ook zij hebben recht op deze premie, parce que nòn: wij discrimineren niet op taal. Eén van deze Walen zei dat het een schande was dat hij dit geld kreeg en dat het een vergiftigd geschenk was en dat hij er vies van was en dat hij zich schaamde ten opzichte van zijn collega’s  die hier niet van konden profiteren. Maar hij ging het geld niet terug brengen… daar was hij dan weer niet te vies van!

Kijk daar krijg ik dus een beetje jeuk van hé! Volledig de moralistische toer op gaan en dan uiteindelijk niet grootmoedig genoeg zijn om dit geld niet te aanvaarden en bij voorbeeld zijn collega’s te traketeren of het geld te schenken aan een goed doel. Neen, deze man gaat er zijn vrouw waarschijnlijk eens goed met uit eten nemen en verder blijven verkondigen dat de Vlaamse overheid echt gemene bandieten zijn die jou bloedgeld geven….  get real! Soms heb je gewoon geluk in ‘t leven, en dat geluk moet je dan niet als een vergiftigd geschenk beschouwen omdat je daardoor meer hebt als een ander. Such is life!