man

9/1 2011

G.

5

G.

19/7 2010

F.

1

F.
[ view big ]

11/8 2009

a man and his companion

1

a man and his companion

Een beeldje van tijdens één van mijn zwerftochten door Antwerpen. Deze man staarde een beetje mistroostig voor zich uit, gunde mij een korte blik terwijl ik het beeld nam en staarde daarna weer zachtjes voor zich uit.[ view big ]

in Foto , people Tags: , ,
28/12 2008

vrije tijd

2

Vandaag met twee verschillende mensen eenzelfde gesprek gehad, over het zelfde onderwerp dan toch. Het ging ‘m er om dat mannen veel meer een doelgerichte vrijetijds invulling nodig hebben dan vrouwen. De meeste mannen die ik ken hebben allemaal een bezigheid / interesse om hun vrije uurtjes met te kunnen doorbrengen. Dat gaat van voetballen, tegels bestuderen, muziek maken, konijnen fokken, kanaries opvoeden tot fotograferen etc … Ik kan bijvoorbeeld perfect bezig zijn met mijn interesses van vrijdagavond tot maandagochtend vroeg. Ik zou er bijna het eten voor laten, zo druk en gepassioneerd ben ik er met bezig.

Vrouwen daarentegen zijn helemaal niet zo ‘doelgericht‘ als mannen, zij zijn eerder gericht op entertainement en beleven, sociale contacten en weet ik veel wat nog allemaal. Versta me nu niet verkeerd hé, ik probeer hier geen stereotiep beeld tussen mannen en vrouwen te schetsen. Natuurlijk hebben vrouwen ook interesses en bezigheden en (zelf)ontplooiings facetten. Maar ik stel in mijn eigen omgeving vast dat dit bij mannen de drang om de vrije tijd zinvol in te vullen véél hoger ligt dan bij vrouwen. Mannen zijn sowieso meer prestatiegericht dan vrouwen, wij willen kost wat kost vooruitgang maken in wat we doen, zij het professioneel of recreatief. Daar kunnen we niet aan doen, dat spel tussen ons benen zit daar voor iets tussen. Vrouwen hebben minder die prestatiedrang. Laat ik het anders zeggen, de vrijetijdsbesteding bij vrouwen mag willekeuriger zijn.

Ik stel het hier allemaal een beetje zwart wit voor, er zijn natuurlijk nuances om rekening met te houden. Maar uiteindelijk vraag ik mij af waar dit verschil vandaan komt. Of misschien is er geen verschil… u mag mij altijd van het tegendeel overtuigen!

Let wel ik spreek over het feit dat mannen die ‘zinvolle tijdsbesteding’ nodig hebben of toch de perceptie er van. Niet dat hun invulling zinvoller is dan die van vrouwen. Om elk week naar de voetbal te gaan kijken lijkt me niet zinvol, plezant dat kan zijn, maar zinvol zeker niet.

't verschil i vrije tijdsbesteding tss man & vrouw

  • 't zit 'm in 't koppeke (80%, 12 Votes)
  • 't zit 'm tussen de benen (of net niet) (20%, 3 Votes)
  • don't question the hand of God! (0%, 0 Votes)

Total Voters: 15

Loading ... Loading ...
10/6 2008

No entrance

0

Werchter Clasic
Een man die door een heel klein spleetje in de hekken een glimp probeert op te vangen van het optreden van de The Police…