jonge lui

10/12 2008

op zijn muil

2

Ik wandelde van de auto naar huis… in de verte hoor ik een scooter met een rotvaart aanscheuren. Ik draai mij om te kijken of ik nog kan oversteken. Tijd genoeg, maar toch blijf ik staan om te kijken of die scooter überhaupt gaat stoppen voor de splitsing vlak ervoor. Uit de andere straat zag ik een  fietser aankomen. In een fractie van een seconde zag ik deze opeen botsen…  Dat gebeurde gelukkig niet, wel moest de scooter hard in de rem gaan en helaas had deze jonge leeuw niet genoeg ervaring omdat met zijn achter- en voorrem  te doen. Neen, vollen bak in de freinen met de voorrem alleen. Dat resulteerde dus in een mooi schuifpartij op zijn gehelmde muil. Een beetje geschrokken kroop die kerel recht zette zijn helm af en keek me geschrokken aan. “Das niet slim hé, om met uw voorren te remmen hé“, zei ik. Hij knikte van nee en mompelde iets van handschoen en vastzitten. Ik heb maar niet gezegd dat hij ook veel te rap reed, ik zou mezelf anders te veel als nen ouwe zak hebben gevoeld maar ik heb het zeker gedacht! Enfin, dien dreumes recht geholpen, zijn frieten opgeraapt, alles aan de kant gezet, gewacht tot hij zijn scooter weer aan de praat heeft gekregen, hem een stevige beuk op de schouder gegeven en hem ne prettige avond gewenst.

Wat ik vooral frappant vond is dat er drie man dit heeft zien gebeuren en dat ik, die het er verste van af stond, naar hem toe ben gelopen en heb gevraagd of alles ok was. Inclusief de fietser voor wie hij uitweek, die het vlak voor zijn ogen zag gebeuren fietstte gewoon door. Ik hoop als ik ooit een mooie schuiver maak er zich even iemand over mij bekommerd zodat ik tenminste op een beetje steun en sympathie kan rekenen.

Ook grappig, ‘t eerste wat die kerel met zijn scooter deed was kwaad worden omdat zijn brommer vol krassen stond. Ik repliekeerde daarop dat hij blij mag zijn dat zijn arm niet in abnormale hoek stond. Een verlegen blik dacht even na en knikte dan stilletjes van “ja…”