elementaire beleefdheid

15/10 2008

elementair

4

Als ik in Brussel werk moet ik terug naar mijn auto stappen via en smal voetpad. Een voetpad waar net twee mensen naast elkaar kunnen lopen. Het gebeurd vaak dat er twee mensen al pratend over dat voetpad in dezelfde richting wandelen. Normaal gezien gaat  één iemand van dat duo dan even opzij zodat een tegenligger kan passeren. Maar het valt me steeds op dat er in die buurt , door jongeren gewoon wordt doorgelopen. Van een tegenligger wordt dan verwacht dat hij in de plas duikt of in de struiken. Die mensen stralen ook uit dat ze het niet meer dan normaal vinden. Hautain lopen ze gewoon door zonder omkijken of nog maar neigen om plaats te maken. Boers vind ik dat… een gebrek aan elementaire beleefdheid!

Niks ouderwets, niks bekrompen, niks van weet ik veel wat allemaal … plaatsmaken voor je medemens is gewoon een vorm van respect, niets meer en niets minder!