Boterham

20/12 2011

Boterham

3

Eenvoudige huistafereeltjes, maar ik vind ze zò de max!
(X100 snapshot)