25/8 2009

de liefste buurvrouw

4

Komt mijn buurvrouw daarstraks aanbellen. Mijn buurvrouw, moet u weten is een lieve oude alleenstaande dame, ze is nog redelijk te been maar hoort niet meer zo goed. Anyway, daarstraks belde ze aan, ik doe de deur open en zie ze staan met een factuur in de hand.

“Ja de facteur é zen eige vergist en heeft uw factuur in mijn bus gedropped.”
En ze zwaait met het desbetreffende vehikel in haar handen.
“Ik had er geen erg in en heb ze maar direct betaalt”
(een factuur van 183 euro van mijn Telenet-installatie)
“Vorige week was ik mijn papieren aan ‘t oprommelen en ik zag dat die helemaal niet op mijn naam stond”
“Dus ik heb uw factuur per abuus betaalt.”
“En ik zag uw schoenen niet in de gang staan dus ik dacht dat ge met congé waart, daarom ben ik niet eerder te komen bellen…”

Enfin, dat gesprek duurde nog wel even. Maar toch gewoon grappig, uw buurvrouw die je facturen betaalt! En dan nog wel blindelings zo’n bedrag voor internet. Ik verzekerde haar dat ik het direct ging terugstorten en of ze even haar rekening nummer wou geven. Bank van de Post, “al héél mijn leven”, verzekerde ze me en de nummer rolde er zo uit.
En het grapje of ik nog facturen aan haar mocht meegeven heeft ze ofwel niet gehoord ofwel vond ze het niet grappig.

in Lifelog Tags:

4 Responses to “de liefste buurvrouw”

Leave a Reply