16/4 2009

streetfight

0

Director of Elegance

Als twee haantjes staan ze daar te wachten op het strenge teken van hun leermeester… Plots klinkt het hard “En Garde!” Beide schermers vliegen naar voor en twee stevige tikken later is het al voorbij! De leermeester geeft zijn goedkeurend knikje naar de winnaar en stuurt bij waar nodig en het spel start opnieuw, telkens opnieuw, steeds rekeninghoudend met de de etiquette en stijl die het een schermer betaamt… Zo zijn ze wel die fransen, ijdel en trouw aan traditie! En zo op straat naar een kanaal met een degen in je hand kan dat wel eens vreemd overkomen. [ view big ]

in Foto , people Tags: ,

Leave a Reply