5/5 2004

Antwerps.. een wereldtaal

0

-Het is nu jullie beurt – Tizonnolle
-Ik heb je er nog voor gewaarschuwd -Kemmetoenogzoegezei
-Hij kon er niets aan doen – Akosterniondoeng
-Ze heeft het niet goed verwerkt – Zissernichoefan
-Hij zei het immers ook – Azeigetoemmesoek
-Dat had je niet gedacht he? – Dadoddenichedochtei
-Ze hebben u in de maling genomen – Zemmenoeligge
-Ze was het moe – Zewieretbeu
-Hij neemt alles mee – Aschaardallesmej
-Het is er echt aan te zien – Geziegeterbegoton
-Hij praat nonsens -Azeiwerriswa
-Hij kon er niet opkomen -Akwammerniejoep
-Dat is zeer goedkoop – Dasbekaanstverniet
-Hij heeft het in de gaten – Ajeigeteur
-Een klaploper – Nenapsjaar
-Je moest eens weten – Gemoestetbegotisweete
-Het is haar dagje niet – Zeigetnogalissitte
-Een ruitjeshemd – Eukarowennem
-Kan ik u ergens mee van dienst zijn? Kannekoewellepe ?
-Heb je het door? – Eddetindemot?
-Wat had je zoal graag gehad ? – Wamoetemme ?
-Wat heeft hij gezegd ? – Wasseitem ?
-Wat doet hij nu weer? – Watoetemnawer ?
-Wat sta je daar nu te kijken? – Oestodderna ?
-Wat is dat nu weer? – Wasdafeuriet?

Nog extra Links:

  • Gezegdes
  • Computertaal
  • Dokwerkerstaal

  • Leave a Reply